Seminars

Joël ondersteunt jouw kerk of organisatie graag

👉 In het faciliteren van een veilig gesprek over LHBT+.

👉  In vergroting van kennis door essentiële Bijbelteksten en actuele ontwikkelingen inzichtelijk te maken.

👉  In het vormen en communiceren van een visie op LHBT+, gebaseerd op jullie eigen geloofsovertuiging.

lhtb seminar aanbod

Ons Seminar Aanbod ⛪

#Hoedan?

Luisteren naar God & naar elkaar

1 DAGDEEL

Ontdek waarom er vanuit één en dezelfde Bijbel uiteenlopende interpretaties bestaan over homoseksualiteit  en ervaar hoe je écht naar elkaar luistert, ondanks verschil in visie.

  • 1 dagdeel
  • Oefenen in luisteren, leren over homoseksualiteit & de Bijbel (basis)
  • Voor de hele kerk, organisatie of groep

Meer Info

#Hoedan?

Connectie, College & Cultuur

3 DAGDELEN

Ervaar hoe je écht naar elkaar luistert, leer essentiële feiten over LHBT+ en over Bijbels beargumenteerde visies, en bouw aan een veilige cultuur waarin eenheid groeit.  

  • 3 dagdelen

  • Oefenen in luisteren, LHBT+ & de Bijbel (uitgebreid), hoe samen verder gaan

  • Voor de hele kerk, organisatie of groep

Meer Info

#Hoedan?

Voor Leiders

2 DAGDELEN

Vergroot je inhoudelijke kennis en ontvang praktische handvatten om leiding te geven aan processen rondom het onderwerp LHBT+.

  • 2 dagdelen
  • Oefenen in luisteren, LHBT+ & de Bijbel (uitgebreid), visieontwikkeling
  • Voor kerkenraad, leiderschapsteam of bestuur

Meer Info

#Hoedan? – ‘Luisteren naar God & naar elkaar’ 

👉 Seminar van 1 dagdeel

Tijdens één dagdeel focussen we ons op ‘luisteren’, naar God én naar elkaar. We openen deze sessie met (aan)bidden. Vervolgens ontdek je op hoofdlijn waarom de Bijbel op het gebied van homoseksualiteit op verschillende wijzen wordt geïnterpreteerd. Aan de hand van een krachtige luisteroefening ervaar je hoe je oordeelloos kunt luisteren, waardoor verbinding groeit, ondanks verschil in mening.

#Hoedan? – ‘Connectie, College & Cultuur’

👉 Seminar van 3 dagdelen

In drie dagdelen ervaren we hoe de connectie met God en elkaar groeit, verbreden en verdiepen we onze kennis over LHBT+ en de Bijbel, en bouwen we aan een veilige cultuur waarin eenheid groeit. 

Tijdens dagdeel 1 over ‘Connectie’ focussen we ons op ‘luisteren’, naar God én naar elkaar. We openen deze sessie met (aan)bidden. Vervolgens ontdek je op hoofdlijn waarom de Bijbel op het gebied van homoseksualiteit op verschillende wijzen wordt geïnterpreteerd. Aan de hand van een krachtige luisteroefening ervaar je hoe je oordeelloos kunt luisteren, waardoor verbinding groeit, ondanks verschil in mening.

Dagdeel twee besteden we aan een diepgaand ‘College’. Wat wordt bedoeld met ‘LHBT+’ en waarom staat dit momenteel zo in de spotlights? Waar in de Bijbel zegt God hier iets over en hoe worden Zijn woorden geïnterpreteerd en toegepast? Deze avond nemen we plaats in de spreekwoordelijke ‘collegebank’ en verbreden én verdiepen we onze kennis hierover.

We sluiten af met dagdeel 3 waar we ‘Cultuur’ bouwen. Vanuit het ‘luisteren naar elkaar’ en het ‘vergroten van kennis’ zetten we de volgende stap door met elkaar in gesprek te gaan. Welke reis hebben jij en anderen gemaakt in het omgaan met LHBT+ en welke rol spelen de Bijbel en persoonlijke ontmoetingen hierin? En hoe gaan we samen verder als kerk, ook als meningen en ervaringen verschillen? Luister, spreek en bouw deze avond mee, zodat het ‘#Hoedan?’ handen en voeten gaat krijgen.

#Hoedan? – ‘Voor Leiders’

👉 Seminar van 2 dagdelen

We trekken één dag met elkaar op, bestaande uit twee aaneensluitende dagdelen (ochtend + middag). Aan de hand van een krachtige luisteroefening ervaar je hoe je oordeelloos kunt luisteren, waardoor verbinding groeit, ondanks verschil in mening. Je ontdekt essentiële feiten over LHBT+ en wordt meegenomen in een verdiepende reis vanuit de Bijbel, waardoor je scherp ziet welke argumenten worden ingezet bij de verschillende visies. Tot slot doorlopen we ‘de drie cruciale vragen’ die je helpen om een heldere visie op LHBT+ te ontwikkelen en te communiceren voor jouw kerk, groep of organisatie.  

Zullen we even bellen?☎️

👉 Heb je inhoudelijk vragen over het seminar?

👉 Of twijfel je nog of dit seminar wel bij jouw kerk past?

Dan is het altijd goed om even vrijblijvend te bellen.

Laat je jouw gegevens achter?

Dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.