Missie🎯

Veel christenen ervaren spanning in het verlangen om recht te doen aan LHBT+ – ers én aan de Bijbel.

Waar de één het lastig vindt om zich hierover een mening te vormen, vindt de ander het juist onbegrijpelijk dat hierover verschil van inzicht kan bestaan.

Pogingen tot een opbouwend gesprek over LHBT+ lopen vaak spaak. Ondanks de intentie om tot elkaar te komen, rijst steeds weer de vraag: #Hoedan?

missie-kerk-en-lhbt

“Complexe vraagstukken rondom LHBT+
inzichtelijk én bespreekbaar maken”

– Joël Boertjens

Joël Boertjens wil mensen en kerken ondersteunen om vanuit hun eigen geloofsovertuiging een dialoog op gang te brengen.

In zijn boek ‘Hoedan?’ en seminars zet hij belangrijke feiten over LHBT+ op een rij en maakt hij inzichtelijk hoe verschillende visies, gebaseerd op dezelfde Bijbel, zich tot elkaar verhouden.

Door de gespreksvragen in zijn boek, en door onderwijs en creatieve verwerkingsvormen in zijn seminars, ondersteunt Joël groepen en kerken in het vormgeven van een veilig gesprek over kerk, geloof en LHBT+.

Hoe-dan-mockup