#Hoedan📖

Gids voor een veilig gesprek over kerk, geloof en LHBT+

Veel christenen ervaren spanning in het verlangen om recht te doen aan lhbt- ers én aan de Bijbel. Waar de één het lastig vindt om zich hierover een mening te vormen, vindt de ander het juist onbegrijpelijk dat hierover verschil van inzicht kan bestaan. Pogingen tot een opbouwend gesprek over lhbt+ lopen vaak spaak. Ondanks de intentie om tot elkaar te komen, rijst steeds weer de vraag: #Hoedan?

Joël Boertjens wil mensen en kerken ondersteunen om vanuit hun eigen geloofsovertuiging een dialoog op gang te brengen. Hij zet belangrijke feiten over lhbt+ op een rij en maakt inzichtelijk hoe verschillende visies zich tot elkaar verhouden.

Persoonlijke verhalen van lhbt’ers brengen het ‘thema’ dichtbij. Samen met de praktische gespreksvragen maakt dit #Hoedan? tot dé gids voor een veilig gesprek over kerk, geloof en lhbt+.

Hoe-dan-mockup

Wat anderen zeggen over #Hoedan?⭐

‘Als het gaat om homoseksualiteit in de kerk zijn de loopgraven diep. Dit boek is niet bedoeld om je nog dieper in te graven, maar nodigt uit om, in de Geest van Christus, die ander te ontmoeten als broer of zus, ook al denkt of gelooft hij op dit punt anders. Spannend? Misschien wel. Maar ook broodnodig! Daarom beveel ik dit boek van harte bij je aan.’

Kees Kraayenoord

Aanbiddingsleider, voorganger Mozaiek

‘#Hoedan? is een helder geschreven en toegankelijk boek over genderdiversiteit vanuit een breed christelijke perspectief. Een uniek boek dat concrete handreikingen biedt aan gelovigen en kerken die het gesprek over diversiteit op een veilige manier willen voeren.’

Prof. Dr. Miranda Klaver

Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

‘Joël Boertjens heeft een heel toegankelijk boek geschreven over wat onder gelovigen wel ‘LHBT+ problematiek’ wordt genoemd. Als jij de behoefte hebt deze thematiek in alle rust te doordenken en je vanuit je persoonlijke geloof stap voor stap je positie wilt bepalen, kan dit boek daarin heel erg helpend zijn. Ook om dit samen met anderen te doen.’

Els van Dijk

Auteur, spreker en voormalig directeur Evangelische Hogeschool

‘Kunnen we één zijn zonder het eens te zijn? Rondom lhbt+ bestaan in de kerk vrijwel onoverbrugbare verschillen. Enerzijds zoeken mensen die niet in de mainstream passen naar een veilige plek bij Jezus, anderzijds zijn er mensen die in gewetensnood komen in een kerk waar volgens hen bijbelse grenzen overschreden worden. In dit gevoelige boek probeert voorganger Joël Boertjens een weg te zoeken van liefde. Hij doet dat in gesprek met lhbt+-mensen, met ontzag voor de Bijbel, en vanuit een hartstochtelijk verlangen ‘dat zij allen één zijn’. Dit is een belangrijk boek.’

Prof. Dr. Stefan Paas

Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit Utrecht

‘Een gesprek voeren over het onderwerp LHBT+ leidt vaak tot heftige discussies, polarisatie en verdeeldheid. Joël biedt met zijn boek een veilige gespreksgids voor kerken om op een zorgvuldige en respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan over dit hete hangijzer. Hij neemt daarbij geen stelling in maar maakt de verschillende invalshoeken inzichtelijk met een verhelderend model. In dit boek proef ik opnieuw het hart van Joël om te verbinden en polarisatie te verbreken. Een mooi geschreven boek dat veel kerken kan helpen om dit gevoelige onderwerp bespreekbaar te maken en om uiteindelijk ook een standpunt in te nemen. Ik wil het dan ook van harte aanbevelen!’

Jan Pool

Spreker, schrijver en mentor

‘Het is Joël gelukt om in de complexe discussie over seksuele identiteit handvatten aan de kerk aan te reiken. De kerk kan dit gesprek, en ook het debat daarover, niet uit de weg gaan. Dit boek is hiervoor een aanzet, en daarom beveel ik het aan.’

Prof. Dr. Henk Bakker

Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam en Baptisten Seminarium

‘Een boek naar mijn hart! Het stijgt uit boven de ‘het mag wel – het mag niet’ LHBTI+ discussie. Het stimuleert om op een eerlijke en veilige manier met elkaar in gesprek te gaan. Dat is wat de kerk van Jezus nodig heeft: samen zoeken naar Gods weg, zonder eerst met een eigen oordeel of overtuiging te komen. Op deze manier voel ik me begrepen en serieus genomen.’

Elbert Bot

Transman

‘Joël biedt met  #Hoedan? een o-zo-nodig fundament voor de moeilijke, mooie  en belangrijke gesprekken die we met elkaar moeten voeren. Joël is kwetsbaar, laat anderen aan het woord en geeft vragen mee die me behoorlijk aan het denken zetten. Ik denk dat ik dit boek 10x ga bestellen omdat ik heel veel plekken ken waar deze gids voor verandering gaat zorgen!’

Joram Kaat

Televisiepresentator Evangelische Omroep en radio-dj